Stratejik Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynakları uygulamalarının stratejik başarı üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ancak uygulamada birçok zaman İK ile ilgili uygulamalar sadece operasyonel düzeyde katma değer sağlamakla sınırlı kalıyor. Stratejik Yetenek Yönetimi simülasyonu ile, ücret politikanızın, istihdam büyüklüğünüzün ve daha önemlisi çalışanlarınızın yetkinliklerini geliştirme stratejilerinizin uzun vadede şirketinizin başarısına nasıl etki ettiğini görecek ve gelecekteki yönetici ihtiyacınızı karşılamak üzere, bugünden stratejiler oluşturacaksınız.

picture_as_pdf
Live Help