İş ve Zaman Yönetimi

İş ve zaman yönetimi simülasyonumuz, özellikle zaman yönetimi konusunda uygulama fırsatı tanıyan eğitimlerin pek fazla olmaması nedeniyle sektördeki önemli bir eksikliği gidermektedir. Yeni nesil zaman yönetimi yaklaşımı sadece görevleri sıraya koymanın yetersiz olduğunu, bunun yerine zaman yönetimi kadranındaki dört alanı (acil-önemli, acil-önemsiz, acil değil-önemli, acil değil-önemsiz) hem kısa hem de uzun vade için bir arada optimize etmenin en etkili yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır.

Farklı konularda danışmanlık veren bir yönetim danışmanlığı firmasının tepe yöneticisisiniz. Uzmanlarınızın yetkinlikleri homojen değil, her uzmanın daha başarılı olduğu konular ve sektörler farklı. Hizmetlerinize gelen talepte dalgalanmalar var, belli zamanlarda uzmanlarınızın her konuda yetkin olmaması sebebiyle belli hizmetlerinize gelen talebi karşılamakta zorlanıyorsunuz. Satmış olduğunuz projelerin firmanız açısından önem derecelerinin farklı olduğu bu simülasyonda, zamanınızı hem kısa vadede mümkün olduğunca gelen talebi karşılamak hem de uzun vadede daha esnek bir organizasyon yaratıp müşteri ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt vermek için kullanacaksınız.

picture_as_pdf
Live Help