Zaman Yönetimi


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     1 gün Kimler Katılmalı:

     Yöneticiler ve yönetici adayları ile zamanını etkin kullanması kritik olan pozisyonlarda çalışanlar

Zaman akışını yönetmek nakit akışı ve iş akışını yönetmekten daha farklı bir boyuta sahiptir çünkü zaman akışı durdurulamayan bir kaynaktır. Zamanın etkin kullanımı hem maliyetler üzerinde azaltıcı bir etkiye sahipken hem de firmanın dinamik davranabilmesini kolaylaştırıp rekabet üstünlüğü sağlayan bir unsurdur. Ekare Eğitim ve Danışmanlık, "Zaman Yönetimi" eğitimi ile uzun ve kısa vadeli hedefler, acil ve önemli faaliyetler arasında denge kurmanın metotları ve uygulamaları üzerine yoğunlaşıyor. "Zaman Yönetimi" ile ilgili vaka çalışmaları ve özellikle de katılımcıların kendi kararlarını verdikleri sırada bekleyen işler uygulaması ile kalıcı bir öğrenme sağlamayı hedefliyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Ekare Eğitim ve Danışmanlık uygulamalı metodolojisi ile şirketinizin zamanını misyon ve vizyonu doğrultusunda, müşteri istek ve beklentilerini optimum düzeyde karşılayacak şekilde yönetme becerilerini geliştirip, maliyet ve rekabet üstünlüğü yaratma ve/veya arttırmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Kullanılan sırada bekleyen işler uygulamasının esnek yapısı, bir ön çalışma ile birlikte uygulamanın şirketinizde rastlanan olayları da içermesini sağladığından, öğrenilenlerin direkt olarak işbaşında uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Eğitime katılanlar, zamanlarını iş hayatı sırasında etkin bir şekilde planlamayı ve yönetmeyi öğrenmenin yanı sıra Ekare Eğitim ve Danışmanlığın enteraktif metodolojisi sayesinde özel hayatlarını da kendi amaçlan, değerleri ve öncelikleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlama becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar.

picture_as_pdf
Live Help