Yetkinlik Temelli İşe Alım


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     İK yönetici ve uzmanları ile işe alım sürecine dâhil olan bütün bölüm yöneticileri

Rekabet üstünlüğü sağlamak için kaliteli İnsan Kaynağına sahip olmanın önemi giderek daha da artmaktadır. Kaliteli İnsan Kaynağına sahip olmaktaki ilk adım ise etkin bir işe alım sürecinden geçer. Eğer işe alımlar etkin yapılmazlar ise daha sonra girişilecek olan geliştirme çalışmaları da beklenen sonucu veremeyebilir. İşe alımda etkin olmak için ise uzmanlarca etkinliği kabul edilen sistemler yetkinlik temelli sistemlerdir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık, değerleme merkezlerinden, yapılandırılmış veya yan yapılandırılmış mülakatlara kadar bütün yetkinlik temelli işe alım sistemlerindeki uygulamaya yönelik, uzun yıllar sonunda elde edilen bilgi birikimini ve tecrübesini bu eğitim ile sizlere sunuyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

İşin gerektirdiği performansı gösterecek adayları seçip işe almak şirketlere dolaylı yollardan hem zaman hem de maddi kazanç olarak geri dönmektedir. Bunu sağlamak için ise sadece İnsan Kaynaklan departmanının değil, işe alım sürecine dâhil olan tüm yöneticilerin işe alım sırasında yetkinlikleri değerlemeye yarayan araçları kullanması gerekli olmaktadır. Ekare Eğitim ve Danışmanlık, bu gerçekten yola çıkarak sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda önce sürece dâhil olan kişileri belirleyip daha sonra yine sizin ihtiyaç ve imkânlarınız doğrultusunda gerek değerleme merkezi uygulamaları gerek ise yetkinlik temelli görüşmeler konusunda şirketiniz yöneticilerine ve insan Kaynakları çalışanlarına "Yetkinlik Temelli İşe Alım" uzmanlığını aktarmayı hedefliyor. Ayrıca istediğiniz takdirde sizlere terzi kesim ölçme ve değerleme araçları tasarlayıp, işe alım süreci sırasında danışmanlık sağlıyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Eğitime katılan yöneticiler birlikte çalışacakları kişileri seçerken işin gerektirdiği performansı gösterecek adayları seçebilme konusundaki becerilerini arttırma şansı buluyorlar, İnsan Kaynaklan uzmanları da daha sonra değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyebilecekleri bu sisteme hâkim oluyorlar. Ayrıca departman yöneticileri ve İnsan Kaynaklan departmanı, uygulamalı olan bu eğitim sırasında hem işe alım sürecinde gerekli olan birlikte çalışma yetkinlikleri üzerinde pratik yapma şansına sahip olup hem de kendilerini ekranda görebiliyorlar.

picture_as_pdf
Live Help