Stratejik Yönetim


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Bütün yöneticiler ve stratejilerin oluşturulması ile ilgili olan departman çalışanları

Strateji, Latince stragos kelimesinden türemiştir ve savaş sanatı anlamına gelmektedir. Önceleri askeri bir terim olarak kullanılan strateji, rekabet koşullarının değişmesi ile birlikte işletmelerde de kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pazarda başarılı olmak için yapılan uzun vadeli planlama çalışmaları ve bu planların günlük operasyonel programlar halinde uygulamaya geçirilmesi faaliyetlerine "Stratejik Yönetim" denilmektedir. Ekare Eğitim ve Danışmanlığın "Stratejik Yönetim" eğitim programı, başarılı bir "Stratejik Yönetim" için temel olan farklı boyutları dikkate alarak planlama yapma becerilerinin yanı sıra bu planların hayata geçirilebilmesi için gereken yönetsel becerilerin de geliştirilmesini amaçlamaktadır. Stratejik Yönetim eğitimlerimiz isteğe bağlı olarak online İş Simülasyonu uygulamalarımızla birlikte de verilmektedir.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Rekabet koşulları ve diğer çevresel değişkenler ile şirketin uzun vadeli amaçları, organizasyonun iş süreçleri, kültürü, yönetsel yaklaşımı arasındaki bağlantıların workshop'lar ile ortaya konması ve olası diğer senaryolar üzerinde de durularak şirket için ideal "Stratejik Yönetim" yaklaşımlarının ne olabileceği hakkında beyin fırtınası yapılması ile şirketin strateji oluşturma ve bu stratejileri hayata geçirme konusundaki etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Eğitime katılanlar önce analiz etme, değişkenleri bir sistem yaklaşımı içerisinde ele alma ve bu doğrultuda planlama yapma becerileri üzerinde çalışma fırsatı bulacaklardır. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde ise katılımcılar bu becerileri, uygulama becerileri ile koordineli kullanabilmek için gereken yönetim becerileri üzerine odaklanabileceklerdir. Eğitim sırasında kullanılan uygulamalar ve planlama araçları, katılımcılara iş başına döndükten sonra da değişen koşullara uygun stratejiler üretebilme ve hayata geçirebilme konusunda fayda sağlamak üzere tasarlanmışlardır.

picture_as_pdf
Live Help