Problem Çözme ve Karar Verme


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Her kademeden yöneticiler, karar verme yetkisi olan uzmanlar

İş yapma şekillerindeki hızlı değişimler artık daha esnek organizasyonlarla çalışmayı gerekli kılmaktadır. Global ekonomi içerisindeki oyuncular kalite beklentilerini yerine getirebilmek için artık "Problem Çözme ve Karar Verme" faaliyetlerini çalışanlarını yetkilendirerek yönetim kademelerinden daha alt organizasyonel seviyelere taşımak zorunda kalmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler, sadece yöneticilerin değil kritik noktalarda bulunan bütün çalışanların da "Problem Çözme ve Karar Verme" becerilerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu gerçekten yola çıkarak bu eğitim modülünü değişik organizasyonel seviyelerde çalışanların ihtiyaçlarına uyarlanabilir bir şekilde hazırlamıştır.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Karar verme, verilen kararın önemine göre farklı seviyelerde riskleri de içerir ve ne kadar risk alınacağı şirket politikalarına göre farklılık gösterir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık şirketinizin gerçeklerine uygun eğitim içeriği hazırlama prensibiyle sizin beklentileriniz doğrultusunda, analiz etme, alternatifleri değerlendirme ve karar alma konularında yetkinlikleri geliştirmeye yardımcı olmayı hedeflerken aynı zamanda problem çözme tekniklerini sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulamalı olarak aktarıp, bu yetkinliği geliştirmeye de odaklanıyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Eğitime katılanlar, önceden yapılmış olan bir ön çalışma sırasında hazırlanan, kendi şirketlerinin ve/veya departmanlarının gerçeklerine uygun örnekler üzerinde uygulamalı olarak "Problem Çözme ve Karar Verme" teknikleri ile çalışıp bu konulardaki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulurlar. İhtiyaca göre değişik kantitatif ve kalitatif analiz araçlarını, karar vermeyi desteklemek üzere kullanma üzerinde çalışabilirler. Ayrıca değişik uzmanlıkların veya değişik bakış açılarının gerekli olduğu durumlarda kullanmak üzere, birlikte düşünme ve karar verme araçları üzerinde de çalışma fırsatına sahip olurlar.

picture_as_pdf
Live Help