Performans Yönetimi


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     İK yönetici ve uzmanları ile performans yönetim sürecine dâhil olan bütün bölüm yöneticileri

"Performans Yönetimi" bireysel performans değerlemelerin ötesinde bir kavramdır. Etkin bir "Performans Yönetimi" şirket performansı ile çalışma gruplarının ve bireylerin ölçülen performansının birbiriyle ilişkili olmasına ihtiyaç duyar. Performans sisteminin tasarımı sırasında bu kritik bir ilkedir. Ancak bu ilke göz önüne alındığı zamanlarda bile etkin bir "Performans Yönetimi" yapabilmek oldukça zordur çünkü iş hayatı dinamiktir ve dolayısıyla performansın göstergeleri de öyle olmalıdır. Ancak bu sağlandığı vakit bir şirkette yaşayan, sadece kâğıt üzerinde kalmayan veya yöneticiler tarafından angarya olarak görülmeyen bir "Performans Yönetim" sistemi olabilir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülü ile yöneticilerin "Performans Yönetim" sistemini sahiplenmelerini arttırmayı ve onları sistemi değişen şirket hedefleri doğrultusunda güncelleştirilebilecek yetkinliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülü ile şirketinizde "Performans Yönetiminin" dinamik bir süreç olduğu konusunda farkındalığı arttırmanıza ve "Performans Yönetimi" çalışmalarınızın gerçek şirket performansınızla olan ilişkisini sağlamlaştırmanıza yardımcı olmayı planlıyor. Özellikle hem akademik olarak hem de uygulamada "Performans Yönetimi" konusunda kazanmış olduğu bilgi ve tecrübeyi sizlerle paylaşıyor. "Performans Yönetimi" süreci esnasında karşılaşılan açmazların pratikte başarıyla uygulanmış çözümleri ile eğitimin sizlere sağlayacağı katma değeri arttırmayı hedefliyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Katılımcılar bu eğitimden "Performans Yönetimi" uygulamaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümleri hakkında tartışarak ve kendileri için çözümler arayarak şirketlerinde "Performans Yönetiminin" gerçek anlamda ölçülebilir bir katkı sağlayacağı formata nasıl getirilebileceği hakkında bir plan oluşturmayı bekleyebilirler. Eğitime katılanların ayrıca Ekare Eğitim ve Danışmanlığın konu hakkındaki uygulama uzmanlığından faydalanarak işbaşına döndüklerinde sistem tasarımlarını ve uygulama süreçlerini başarıyla uygulanmış metodolojileri kullanarak revize edebilecek araçlara hâkim olmaları amaçlanmaktadır.

picture_as_pdf
Live Help