Motivasyon


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     1 gün Kimler Katılmalı:

     Yöneticiler ve yönetici adayları

Motivasyon arttırma ile ilgili oldukça zengin bir literatür ve uygulama tecrübesi mevcuttur. Ekare Eğitim ve Danışmanlık olarak konuya en temel ve kritik noktadan başlamayı uygun buluyoruz. Bir lider diğerlerini motive etmeden önce kendisini motive edebilmeli, daha sonra bu motivasyonu bilinen bireysel ve organizasyonel motivasyon araçlarını da kullanarak diğerlerine yayabilmelidir. Bu içeriği sayesinde bu eğitim sadece motivasyon araçlarını ve motive olunan durumları aktarmakla kalmıyor aynı zamanda motivasyon sağlamak için etkin bir liderliğin nasıl oluşturulması gerektiğini katılımcı ve uygulamaya dayanan bir metodoloji ile sizlere sunuyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Uygulamalı ve kişilere davranışlarının sonuçlan hakkında farkındalık yaratmaya yönelik tasarımı ile bu eğitim şirketinizde motivasyon yaratacak liderler yetiştirmeyi hedefliyor. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitimle ilk olarak bu liderlere sahip olmaları gereken bilişsel farkındalık, paradigmalar, tavır, tutum ve davranışlar üzerinde çalışma ortamı yaratmayı hedefliyor. Bundan sonraki adımda ise bireysel ve organizasyonel motivasyon araçları üzerinde uygulamalı olarak çalışılıyor. Bu sayede şirketiniz için daha uygun olan motivasyon araçlarını seçme ve/veya bunları ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirme şansına sahip oluyorsunuz.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Katılımcılar bu eğitimden olumsuz görünen şartlar altında dahi sahip oldukları içsel kaynakları doğru kullanarak engellerin üzerinden nasıl gelebilecekleri daha sonra yine içsel kaynaklarını kullanarak diğerlerini nasıl motive edebilecekleri üzerinde çalışmayı bekleyebilirler. Daha sonra bu eğitim sırasında motivasyon araçlarını tanıma ve bunların hangilerinin kendileri için daha uygun olduğunu analız etme şansına sahip olacaklar.

picture_as_pdf
Live Help