Liderlik ve Yöneticilik Dengesi


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Yöneticiler ve yönetici adayları

Liderlik ve yöneticilik farklı kavramlardır. Liderler kullandıkları gücü alttan alırken, yöneticiler üstten alırlar. Bir yöneticinin başarılı olabilmesi için ise durumsal olarak her iki taraftan da aldığı gücü kullanması gerekir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülü ile yöneticilerin hem liderlik hem de yöneticilik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır çünkü bu becerilerin her ikisi de öğrenilebilir becerilerdir.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Ekare Eğitim ve Danışmanlığın katılımcı ve uygulamalı metodolojisi sayesinde şirketinizin yöneticileri bu eğitimle birlikte kendi içlerinde bulunan lideri daha yakından tanıma ve geliştirme şansı bulurken temel yöneticilik becerilerini de arttırma fırsatı bulacaklar ve kendilerine bağlı çalışanlardan daha fazla performans alma şanslarını arttıracaklardır. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu yaklaşımı ile sadece yöneticilerinizin değil aynı zamanda eğitime katılan yöneticilere bağlı çalışanların da etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Eğitime katılan yöneticiler ve/veya yönetici adayları bu eğitimden temel yönetim fonksiyonları olan planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol ile ilgili becerileri üzerinde çalışma fırsatı bulacaklardır. Eğitimin liderlik ile ilgili bölümlerinde ise vizyonlarını yayma, astlarını motive etme, eğitici rol üstlenme, değişim yaratma gibi liderlik özellikleri üzerinde çalışarak, liderlik becerilerini yukarıda belirtilen temel yönetim fonksiyonlarını desteklemek üzere nasıl kullanabilecekleri üzerinde pratik yapabileceklerdir.

picture_as_pdf
Live Help