İletişim Becerileri


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Bütün çalışanlar

Müşteri tatmininin artan önemiyle beraber sürdürebilir karlılık yaratabilmek için hızlı karar verebilen, esnek organizasyonlara, dolayısıyla etkin bir iletişime olan ihtiyaç artmıştır. İletişim organizasyonlarda birimler ve bireyler arasında yapıştırıcı rolü görmektedir. Teknolojik gelişmeler bize daha fazla iletişim kurabilmek için sayısız fırsatlar sunuyorlar ancak iletişimde miktardan daha önemli olan iletişimin kalitesi. Ekare Eğitim ve Danışmanlık insan bilimindeki uzmanlığını bu eğitimde iletişim becerilerinizi arttırmanıza yardımcı olmak amacıyla sizlere sunuyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülü ile şirketiniz çalışanlarının kendi iletişim becerileri üzerinde çalışmalarına olanak tanıyan uygulamaları kullanarak hem organizasyon içinde başkalarının bakış açılarına duyarlı hem de müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak için gerekli becerilere sahip bir kültür yaratmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Organizasyonun parçalarını bir arada tutan iletişim becerilerini uygulamaya dayalı metodolojisi ile sağlamlaştırmayı planlıyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Katılımcılar bu eğitimden, savunmacı iletişimde bulunmadan iletişim kurmak, karşıdakinin savunmacı iletişim kurmasına sebep verecek davranışlardan sakınmak, empati kurmak, kendini daha iyi ifade edebilmek gibi beceriler üzerinde çalışıp eğitim sırasındaki uygulamalarda bu konulardaki yetkinliklerini arttırmayı bekleyebilirler. Eğitimin içeriği bununla sınırlı kalmayıp, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha etkin bir iletişim nasıl yaratabileceğimizi, yine uygulamalarla ortaya koymaya çalışıyor.

picture_as_pdf
Live Help