Ekip Liderliği


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Ekip liderleri, yöneticiler, yönetici adayları

Ekip çalışması ile ilgili yetkinlikler grup düzeyinde öğrenilen yetkinliklerdir. Üyelerinden sadece bir kısmının doğru iletişim kurması veya ekip hedeflerine odaklanması başarılı bir ekip çalışması için yeterli değildir. Ekip çalışması sırasında liderlik de paylaşılabilir. Bütün bu gerçeklerle birlikte ekip çalışmasının gereklerini iyi bilen bir lider ekip kurma ve geliştirme araçlarını doğru kullandığı zaman birlikte çalıştığı grubun ekip özelliği gösterme derecesini arttırabilir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülünde ekip liderlerinin, ekiplerinin etkinliğini arttırmalarına yardımcı olacak araçları nasıl kullanabilecekleri konusundaki tecrübesini arttırmayı amaçlıyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Organik yapılarda birimler arasındaki ve içerisindeki ilişkiler önem taşırlar çünkü çıktı üzerinde etkilidirler. Ekipler düşünüldüğü zaman da bu durum böyledir. Bu dinamiklere hâkim olan bir lider yeni bir ekip kurarken ya da var olan bir ekibin performansını arttırmaya çalışırken bu dinamiklere hâkim olamayan bir lidere göre daha fazla şansa sahiptir. Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu eğitim modülü ile ekip çalışmasını teşvik eden ve ekiplerin performansını nasıl arttırabileceklerini bilen liderler yetiştirerek şirketinizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istiyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Katılımcılar bu eğitimde küçük grup dinamikleri, ekipleri başarıya götüren davranışların bir lider tarafından ekibe nasıl aktarılacağı, ekip içindeki çatışmaların nasıl yönetileceği, ekibin ortak hedeflere odaklanmasının ve inanmasının nasıl sağlanacağı, ekip içerisinde iletişimin kalitesinin nasıl arttırılacağı, ekip çalışmasını destekleyen ödüllendirme mekanizmalarının ne gibi özelliklere sahip olmaları gerektiği, konuları üzerinde uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulacaklar.

picture_as_pdf
Live Help