Ekip Çalışması


 Katılımcı Sayısı:

     10 - 18 kişi Süre:

     2 gün Kimler Katılmalı:

     Ekip halinde çalışan herkes

Kalite kavramının ticaret içerisinde yerini alması, hız ekonomisinin en az ölçek ekonomisi kadar önem kazanması ve rekabet ile işbirliği kavramlarının birbirleri ile dengeli kullanılmasının ticari başarıdaki öneminin artmasıyla birlikte ekiplere ve ekip çalışmasına daha fazla önem verilmeye başlandı.

Ekare Eğitim ve Danışmanlık özellikle "Ekip Çalışması" eğitimlerinin etkinliğinde önemli bir rol oynayan deneyimsel öğrenme alanındaki birikimi ve bu konuda geliştirdiği modüllerle, etkin ekipler oluşturma ve ekiplerinizin etkinliğini arttırma konusunda sizlere pratikte fayda sağlayan eğitim çözümleri sunuyor.

Şirketinize Kazandırdıkları:

Bu eğitim modülleri ile ekiplerinizin ağırlıklı olarak ihtiyaç duyduğu yetkinlikler eğitim öncesinde belirleniyor, daha sonra eğitimin ilk başında katılımcılardan sağlanan verilerle bunlara ek olarak hangi modüllere ağırlık verileceği şekilleniyor.

Ekare Eğitim ve Danışmanlık bu yaklaşımı ile ekip çalışması eğitimlerini tamamen sizin özel ihtiyaçlarınıza göre şekillendiriyor. Bu eğitimde temel olarak ekiplere, ortak hedefler kazandırılması ve bu hedeflerin benimsenmesi, ekip üyeleri ve ekipler arasında iletişimin kalitesinin arttırılması, güven ortamının yaratılması, kazan-kazan yaklaşımını olanaklı kılan atmosferin yaratılması ve birlikte koordineli çalışma becerilerinin geliştirilmesi konularında gelişim sağlamak hedefleniyor. Bunların yanı sıra, eğitim sırasında ekip etkinliğini arttıracak diğer yetkinlikler üzerinde de ihtiyaçlarınız doğrultusunda çalışma fırsatı bulunabiliyor.

Katılımcılara Kazandırdıkları:

Katılımcılar bu eğitimden birlikte çalışma becerilerinin gelişmesini, etkin bir ekip üyesi rolünü oynamayı ve/veya bu yetkinliklerini geliştirmeyi, birlikte kazanmak için gereken tavır, tutum ve yetkinliklerini arttırmayı bekleyebilirler. Bunlara ek olarak eğitim içerisinde katılımcıların daha etkin birer ekip üyesi olması için gereken beceriler, ekip liderliği becerileri, dinamik ortamlarda hızlı organize olabilme becerileri üzerinde çalışabilmeleri için de amaca uygun deneyimsel öğrenme araçları yer almaktadır.

picture_as_pdf
Live Help