Yaklaşımımız

Ekare Eğitim ve Danışmanlık hangi eğitim konularının sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt vereceğine karar verilirken sizlerle birlikte çalışır; bu eğitim konularının hangi bileşenleri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine karar verilirken size rehberlik eder. Bu yaklaşımı ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda eğitim içerikleri oluşturulmasına ve eğitim bütçenizin doğru yerde kullanılmasına katkıda bulunur.

Eğitim sırasında etkinliği kanıtlanmış interaktif bir yaklaşım izler, deneyimsel öğrenme araçlarından eğitimin amaçları doğrultusunda etkin bir biçimde faydalanır. Eğitim yaklaşımı bilgi depolamak değildir. Davranışlara yansıyan, kalıcı değişim yaratan, gerçek anlamda öğrenmenin gerçekleştiği bir eğitim metodolojisi ile çalışır.

Eğitim sonrasında ise gelişimin takip edilebilip desteklenebilmesi için yine rehberlik rolünü üstlenir. Standart anketlerle toplanmış verilerin yanı sıra, yarı yapılandırılmış mülakatlarla ve gözlemle toplanan verileri de geleceğe yönelik tavsiyeleri ile birlikte sunar. Bu yaklaşım şirketinize eğitimden hemen sonra yapılan ölçümler ile zaman içerisinde daha uzak bir noktadan yapılan ölçümleri karşılaştırma ve öğrenilen bilginin ne kadar kalıcı olarak davranışa dönüştüğünü gözlemleme şansı verir. Ayrıca eğitimde kullanılan deneyimsel öğrenme araçlarının özelliklerine göre, uygulamalar sırasında katılımcıların pratikte nasıl davrandığını, eğitimin başında ve sonunda davranışlarında nasıl değişiklikler ve gelişimler olduğunu da gözlemlemek mümkün olabilir.

Yaklaşımımız

Ekare Eğitim ve Danışmanlık hangi eğitim konularının sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt vereceğine karar verilirke...

Kurumsal Profilimiz

Ekare Eğitim ve Danışmanlık deneyimsel öğrenme araçları geliştirerek ve geliştirdiği araçları eğitimlerinde kullan...

Varolma Nedenimiz

MisyonumuzYeni deneyimsel öğrenme araçları geliştirerek, ya da online kullanıma uyarlayarak, deneyimsel öğrenme alanınd...

Değerlerimiz

Yaratıcılık: Ekare Eğitim ve Danışmanlık rekabetçi gücünü yaratıcı ürün geliştirme becerisine borçludur. Kendim...

Referanslarımız

Ekare Eğitim ve Danışmanlık olarak farklı sektörlerde, birçok çokuluslu firmaya, uluslararası akademik kurumlara ve ül...

Projelerimiz

Yenibirlider tarafından düzenlenen ve ülkemizin önde gelen 12 şirketi tarafından desteklenen organizasyonda ekare iş sim...

picture_as_pdf
Live Help