Sistem Dinamikleri

Ekare Eğitim ve Danışmanlık'ın "İş Simülasyonları" "Sistem Dinamikleri" yaklaşımına göre geliştirilmişlerdir. Sistem Dinamikleri, çeşitli disiplinlerde önemli bir yeri olan bir 'modelleme' ve 'simülasyon' yaklaşımıdır. Simülasyon serimiz online çalışan ve dinamik sistem modeli kullanan Türkiye'de üretilmiş ilk ve tek dünyadaki sayılı örneklerdendir.

Bütün İş Simülasyonlarımızda senaryolar çeşitli "trade off"lar üzerine kurgulanmışlardır. Trade-off takas yapmak demektir. Trade-off management ise, bu takası akıllı yönetmektir. Sadece bir defalık en iyi takas oranını seçmek ile sınırlı değildir, bu takas oranı ile zaman içerisinde oynayarak istenilen sonuca ulaşmaya çalışmaktır.

Sağladığı Faydalar

Oyunlarda katılımcılar şu faydaları edinirler:

  • - Kararlarının uzun ve kısa vadeli etkileri hakkında farkındalık edinmek
  • - Stratejik düşünme ve karar verme becerileri üzerinde çalışmak
  • - Sistem içerisindeki neden-sonuç ilişkilerini görmek
  • - Sistemde oluşabilecek karmaşık (veya önceden öngörülmeyen) davranışlar üzerinde çalışmak
  • - Yapacakları hamlelerin ilk başta kestiremedikleri sonuçlarını görmek
  • - Sistemdeki önemli kararların ve kısıtların neler olduğunu öğrenmek

Uygulamalarımız Stratejik Yönetim ile yakından ilgilidirler. Strateji oluştururken sistemin 'ana yönelimlerine' bakılır. Bundan dolayı da Ekare Eğitim ve Danışmanlık olarak sizlere sunduğumuz bu uygulamalar şirketinizde Stratejik karar alan ve/veya bu kararlardan etkilenen yönetici ve uzmanların gerçek hayatta içinde bulundukları koşulları daha etkin olarak kavramalarına katkıda bulunur. Talep etmeniz halinde jenerik modeller haricinde şirketinizde karşılaşılan problemler ve size özel dinamikler ile ilgili uygulamalar da geliştirmekteyiz.

Kuramsal Dayanaklarımız

Bir İş Simülasyonunun gerçekçi olabilmesi için gerçek hayat koşullarını dikkate alarak modellenmesi gerekir. Bu koşulu sağlayabilmenin literatürde ortak kabul gören en etkili yöntemi Sistem Dinamikleridir. Çünkü İşletmeler sosyo-ekonomik sistemlerdir ve sosyo-ekonomik sistemler karmaşıktır.

Dinamik karmaşıklık, birçok değişkenin etkileşimde olmasından öte bir karmaşıklıktır. Birçok değişkenin etkileşimde olması değişken karışıklığı olarak adlandırılabilir. Dinamik karmaşıklık ise daha çok etki ve tepkinin zaman içerisinde farklı noktalarda gerçekleşmesi, sonuçların sebeplerin sebebi olabilmesi, değişkenler arasındaki ilişkilerin döngüsel olması gibi boyutlara sahiptir.

Ekare İş Simülasyonlarının arkasındaki matematiksel modeller, Sistem Dinamikleri modelleri olduğu için gerçek iş hayatındaki sistemsel problemleri en iyi şekilde temsil ederler. Gerçek hayatta üzerinde çalışılmak istenen sistemsel problemler haricindeki etkileri ortadan kaldıramadığımız için, problemin ana yapısını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkileri çoğu zaman gözden kaçırırız. Bu sebeple bir simülasyonun öğrenmeye katkıda bulunabilmesi için literatürde genel kabul gören fikir, değişken karışıklığını bertaraf etmesi ve dinamik karmaşıklığı barındırması yönündedir.

Ekare İş Simülasyonları, bütün bu özellikleri bünyesinde barındırır.

Deneyimsel Öğrenme

Deneyimsel Öğrenme belki de herkesin hayatta deneyerek bir şeyler öğrenmesinden dolayı birçok kişi tarafından içi boş...

Sistem Dinamikleri

Ekare Eğitim ve Danışmanlık'ın "İş Simülasyonları" "Sistem Dinamikleri" yaklaşımına göre geliştirilmişlerdir. Si...

picture_as_pdf
Live Help