Deneyimsel Öğrenme

Deneyimsel Öğrenme belki de herkesin hayatta deneyerek bir şeyler öğrenmesinden dolayı birçok kişi tarafından içi boşaltılarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Katılımcıların bir şeyleri denemesine izin verilen eğitimler, "deneyimsel öğrenme" yapıyoruz şeklinde lanse edilmiştir.

Aslında Deneyimsel Öğrenme olarak geçen kavram literatürde "Örgütsel Gelişim" kuramları arasında bir Örgütsel Gelişim aracı olarak yer alır. Önceden uzmanlar tarafından laboratuar ortamında tasarlanmış, katılımcıların davranışlarının ve düşünme şekillerinin sonuç ve etkilerini irdeleme fırsatı buldukları uygulamalardır. Kuramsal Dayanaklarımız altında bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kalıcı bir davranışsal gelişim için uygulama serisinin aşağıdaki üç aşamada da yeterli performansı göstermesi gerekir.

Ekare Eğitim ve Danışmanlık Deneyimsel Öğrenme araçları geliştirmek ve bu araçları eğitimlerde kullanmak konusunda uzmandır.

Kuramsal Dayanaklarımız

Laboratuvar yaklaşımı ve ürünlerinden bir tanesi olan deneyimsel öğrenme araçları yaklaşım ve tarzını birçok farklı disiplinden alır. Örneğin Carl Rogers'ın psikoloji ekolünün etkilerini de taşır. Ancak temelini sosyal-psikoloji ve daha spesifik olarak küçük grup dinamikleri ile ilgili kuramlar oluşturur.

Temel mantığı bir davranışın öğrenilmesinden önce, alışkanlık haline gelmiş olan yanlış davranışın bırakılması ya da unutulması (unlearn) gereğidir. Kişinin bunu yapmak için istek duyması önemlidir. Deneyimsel öğrenmede kişi "orada ve o zaman" başka biri tarafından ortaya atılmış olan bir kuramı öğrenmektense, kendi tecrübe edip konu hakkında "burada ve şimdi" pratik bilgi sahibi olma şansına sahiptir. Öğrenme kuramdan pratiğe değil pratikteki tecrübeden kişinin kendi kuramını oluşturmasına doğru gerçekleşir. Bu özelliği ile özellikle yetişkin eğitiminde önemli bir avantaja sahiptir. Yetişkinler yaparak değil de anlatılarak öğrenmeye karşı genelde direnç gösterirler. Özellikle de konu davranış değişimi olduğu zaman. Deneyimsel öğrenmede kişi bilgiyi sadece mantık süzgecinden geçirmez, bilginin uygulanmasının diğer insanların ve kendi duyguları üzerinde oluşturduğu etki hakkında açık bir kavrayışa sahip olur. Sonuç olarak davranışlarının sonucunu daha iyi kavradığı için davranışını değiştirmeye diğer yöntemlere göre daha fazla istek duyar.

Deneyimsel Öğrenme

Deneyimsel Öğrenme belki de herkesin hayatta deneyerek bir şeyler öğrenmesinden dolayı birçok kişi tarafından içi boş...

Sistem Dinamikleri

Ekare Eğitim ve Danışmanlık'ın "İş Simülasyonları" "Sistem Dinamikleri" yaklaşımına göre geliştirilmişlerdir. Si...

picture_as_pdf
Live Help