Değerlerimiz

Yaratıcılık: Ekare Eğitim ve Danışmanlık rekabetçi gücünü yaratıcı ürün geliştirme becerisine borçludur. Kendimizi yaratıcı öğrenme teknolojileri uzmanları olarak tanımlıyoruz.

Birlikte çalışma: Hem ürün geliştirme süreçlerinde bize destek veren firmalarla bir ekip olarak çalışmamızı, hem de müşterilerimizle süregelen ilişkilerimizdeki müşteri odaklı yaklaşımımızı birlikte çalışma becerimize borçluyuz.

Sonuç odaklılık: Davranışa yansıyan kalıcı öğrenme stratejileri oluşturmak, sonuç elde eden deneyimsel öğrenme araçları geliştirmek, geliştirdiğimiz ürünleri müşterilerimiz için uygulayıp sonuç elde etmek bizim için bir tutku.

Pozitif tutum: Geliştirdiğimiz araçlar, uzun yıllar sürmüş olan çalışmaların sonucu. Karşımıza çıkan zorlukları pozitif tutumumuz sayesinde aştık. Eğitimlerimizdeki pozitif atmosferi de belki böylesi bir yaşanmışlığa borçluyuz.

Yaklaşımımız

Ekare Eğitim ve Danışmanlık hangi eğitim konularının sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt vereceğine karar verilirke...

Kurumsal Profilimiz

Ekare Eğitim ve Danışmanlık deneyimsel öğrenme araçları geliştirerek ve geliştirdiği araçları eğitimlerinde kullan...

Varolma Nedenimiz

MisyonumuzYeni deneyimsel öğrenme araçları geliştirerek, ya da online kullanıma uyarlayarak, deneyimsel öğrenme alanınd...

Değerlerimiz

Yaratıcılık: Ekare Eğitim ve Danışmanlık rekabetçi gücünü yaratıcı ürün geliştirme becerisine borçludur. Kendim...

Referanslarımız

Ekare Eğitim ve Danışmanlık olarak farklı sektörlerde, birçok çokuluslu firmaya, uluslararası akademik kurumlara ve ül...

Projelerimiz

Yenibirlider tarafından düzenlenen ve ülkemizin önde gelen 12 şirketi tarafından desteklenen organizasyonda ekare iş sim...

picture_as_pdf
Live Help