Ekare Blog

Ülkemizde geliştirilen üstün eğitim araçlarıyla firmalar güçleniyor
Haber

Ekare, 2006 yılından bugüne kadar deneyimsel öğrenme alanında eğitim aracı geliştiren ve çok çeşitli gelişim alanlarında hizmet veren bir firma olmuştur. Şirketin temelleri Dr. Erden Akkavuk'un akademik çalışmalarından bugüne gelmektedir. Doktor tezini de "Deneyimsel Öğrenme" üzerine yaptığı ve araçları akademik temellere dayanarak geliştirdiği için eğitim değerleme notları yüksek olmuş ve verdiği eğitimler süreklilik kazanmıştır.

Pek çok eğitim firması deneyimsel öğrenme araçlarını yurt dışından ülkemize getirirken, Ekare geliştirdiği araçları uluslararası platformlara taşımaya başlamıştır. Eğitim programlarının yapılandırılması noktasında masa oyunu (boardgame), bilgisayar destekli simülasyon uygulamalarını belirli yetkinlik ve ihtiyaçlara yönelik tatbik etmek son derece başarılı sonuçlar vermektedir. Dr. Erden Akkavuk'un önceki iş hayatındaki İnsan Kaynakları yöneticiliği deneyimleri de hizmet verdiği firmaların ihtiyaçlarını anlamak ve eğitimlerin etkili ve kalıcı olması açısından önem kazanıyor.

Kişisel ve kurumsal gelişim alanında geliştirdikleri "SoftGame" ürün ailesi, eğitimlerde katılımcıları fantastik ortamlara taşıyarak eğlenceli oyunlarla öğrenimlerine katkıda bulunuyor. Takım çalışması, koordinasyon, kazan-kazan bakış açısı, müzakere becerileri, çift yönlü iletişim, liderlik, kaynakların etkili kullanımı, etkili görev dağılımı, temel risk yönetimi, yaratıcılık, problem çözme, değişim yönetimi SoftGame konularından bazıları. Teorik anlatımın ardından oynanan konuya yönelik oyunlar, katılımcılara deneyim kazandırarak öğrendiklerini davranışa çevirmeleri noktasında ölçülebilir bir yapı sunuyor. Günümüze kadar üç bin kişinin üzerinde katılımcı tarafından oynanmış bu eğitim araçları kendini kanıtlamış ve uluslararası programlarda yerini almıştır.

"BizzGame" de diğer bir eğitim aracı ürün ailesi. İş Simülasyonları olarak tanılan, strateji geliştirme, analitik düşünme ve yönetim alanlarında gelişim sağlamak amacıyla geliştirilen "Ciddi Oyunlar" (diğer adıyla "Serious Games") bu alanda yer alıyor. Şirket yönetim becerilerine odaklı, gerçek hayata benzer şekilde tepki veren bu simülayonlar Yönetici Gelişim Programlarında kullanılmaktadır. Temel Büyüme, Rekabet Üstünlüğü Stratejileri, Ürün Karması Stratejileri, Finans, Stratejik Bayi Yönetimi, Tedarik Zinciri Dinamikleri, Temel Değişim Yönetimi, Stratejik Yetenek Yönetimi, ARGE Dinamikleri, Tedarik Zincirinde Sürdürülebilir Büyüme, Ürün Yaşam Döngüsü Dinamikleri, Bankacılıkta Stratejik Perspektifler, Marka Konumlandırma Stratejileri, Çapraz Fonksiyonlu Stratejik Yönetim bu grubun odaklandığı konulardan bazıları.

BizzGame eğitimleri, sistem düşüncesi bakış açısı kazandırarak, bir şirketin departman fonksiyonlarını yönetmekte gelişim sağlamaktadır. Bu gelişimi kuruma zarar vermeden, simülasyon üzerinde deneyim kazandırarak sağlamaktadır. Simülasyonların pek çoğunda yapay zekaların da katılımıyla, bilgisayar oyuncularına karşı oynamak ve strateji geliştirme becerilerini ölçümlemek mümkün. Simülasyonlar her bir oyun için, birden fazla beceri ve öğrenme ölçüm kriterlerini, analiz etme ve raporlama olanağı tanımaktadır (KPI).

Ekare takımı, yerli ve güçlü Ekare araçlarını tercih eden tüm kuruluşlara teşekkür eder. Eğitimlerin ilk elden, araçların yaratıcıları tarafından verilmesi, kurum ihtiyaçlarına göre uyarlama yapma imkanı sunması Ekare deneyimsel öğrenme eğitimlerini giderek daha fazla ilgi çeker hale getirmektedir.

picture_as_pdf
Live Help